Surex - SFC7 - 4 In 1 Zobacz większe

SHOW BOX VII - 4 IN 1 - SFC7 - Surex

SU-SFC7

Nowy produkt

689,03 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Mix wielu efektów.

Więcej szczegółów

MINIMALNA KWOTA ZAMÓWIENIA WYNOSI 800 ZŁ BRUTTO

TABELA RABATOWA JEST DOSTĘPNA TUTAJ

Efekt:

Mix wielu efektów.

Ilość strzałów:

396

Przybliżony czas działania (s):

210

Klasa CE:

F2

Klasa ADR:

1.3 G

Kod UN:

UN0335

Ilość w opakowaniu:

1

Wymiary (mm):

190x740x615

Kaliber:

0.8"/20 mm

Producent/Importer:

Surex

NEC (g):

1998

Waga (g):

24040

EAN:

5903367000070

Instrukcja obsługi:

Wyrób zespolony. Bateria służy tylko do użytku na zewnątrz. Unikać przeszkód nad wyrobem, nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew lud podobnych. Postawić baterię na płaskim gruncie, tak aby nie dopuścić do jej wywrócenia. Wyrób zawiera dwa systemy inicjujące. Znaleźć pierwszy system inicjujący (LONT) i sunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego. Stać z boku podczas zapalania końca systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 15 m. Widzowie powinni się znajdować w odległości co najmniej 25 m. Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne baterii dyskwalifikuje jej użycie, a nie stosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować uszczerbek na zdrowiu i/lub życiu. W przypadku gdy wyrób nie działa kompletnie, odczekać 15 min przed podejściem do niego i następnie UPEWNIĆ SIĘ , ŻE ŻADNA CZĘŚĆ CIAŁA NIE ZNAJDUJE SIĘ NAD WYROBEM. Znaleźć drugi system inicjujący (LONT REZERWOWY), stanąć z boku i zapalić system inicjujący na jego końcu, oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 15 m. Utylizować zgodnie z przepisami krajowymi lub zwrócić wyrób do producenta/importera. Bezwzględny zakaz używania przez osoby pod wpływem alkoholu oraz osoby poniżej 18 lat. NIEBEZPIECZEŃSTWO! H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem, P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni — palenie wzbronione, P370+P380 W przypadku pożaru: ewakuować teren, P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru, P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe, P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

CSD:

1300

Zrecenzuj

SHOW BOX VII - 4 IN 1 - SFC7 - Surex

SHOW BOX VII - 4 IN 1 - SFC7 - Surex

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Mix wielu efektów.

30 produktów w kategorii