DUŻY STROBOSKOP - Czerwony - ZX8033F - Surex

SU-ZX8033F

Nowy produkt

14,23 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Czerwone błyski - stroboskop

Więcej szczegółów

Efekt:

Czerwone błyski - stroboskop

Przybliżony czas działania (s):

40

Klasa CE:

F2

Klasa ADR:

1.4 G

Kod UN:

UN0336

Ilość w opakowaniu:

1

Wymiary (mm):

80x60

Producent/Importer:

Surex

NEC (g):

112

Waga (kg):

0,31

EAN:

5903367080331

Instrukcja obsługi:

Tylko do użytku na zewnątrz. Umieścić pojdeynczo wyrób na gruncie (właściwą stroną do góry). Stać z boku, zapalić system inicjujący (lont) na jego końcu i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 8 m. Nie dzielić produktu na części. W czasie przechowywania, transportu i użytkowania nie wysypywać materiału pirotechnicznego z opakowania fabrycznego. Sprzedawać w oryginalnym opakowaniu. W przypadku, gdy wyrób nie działa, należy zaczekać 15 min., a następnie zanurzyć go w pojemniku z wodą. Zakaz używania przez osoby pod wpływem alkoholu. Zakaz sprzedaży osobom poniżej 18-go roku życia. Niestosowanie się do instrukcji grozi kalectwem lub śmiercią! Nie kierować pod wiatr i nie wdychać dymu! UWAGA! H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem, P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni — palenie wzbronione, P370+P380 W przypadku pożaru: ewakuować teren, P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru, P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe, P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

CSD:

27

Zrecenzuj

DUŻY STROBOSKOP - Czerwony - ZX8033F - Surex

DUŻY STROBOSKOP - Czerwony - ZX8033F - Surex

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Czerwone błyski - stroboskop

30 produktów w kategorii