Surex - LB6101 - Sky Buster Zobacz większe

SKY BUSTER - LB6101 - Surex

SU-LB6101

Nowy produkt

26,05 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

4

Efekt:

Blue wave, green strobe, yellow palm, red dahlia.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

MINIMALNA KWOTA ZAMÓWIENIA WYNOSI 800 ZŁ BRUTTO

TABELA RABATOWA JEST DOSTĘPNA TUTAJ

Efekt:

Blue wave, green strobe, yellow palm, red dahlia.

Klasa CE:

F2

Klasa ADR:

1.3 G

Kod UN:

UN0335

Ilość w opakowaniu:

4

Wymiary (mm):

820x160x40

Producent/Importer:

Surex

NEC (g):

111,6

Waga (g):

390

EAN:

5903367061019

Instrukcja obsługi:

Tylko do użytku na zewnątrz. Unikać przeszkód nad wyrobem, nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew lub podobnych. Nie należy nachylać się nad wyrobem i zabrania się trzymania patyka rakiety w ręce, gdyż to jest jej statecznik. Wbić rurę — wyrzutnię w miękki grunt lub przymocować do słupka i lekko pochylić w stronę przeciwną do widzów. Włożyć patyk rakiety do stabilnej wyrzutni, usunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego (lont). Stać z boku podczas zapalania końca systemu inicjującego (lont) i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 8 m. Widzowie powinni się znajdować w odległości co najmniej 25 m. Bezwzględny zakaz używanie przez osoby po spożyciu alkoholu oraz poniżej 18 roku życia. Niestosowanie się do instrukcji może grozić kalectwem lub śmiercią. NIEBEZPIECZEŃSTWO! H204 Materiał wybuchowy, zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem, P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni — palenie wzbronione, P370+P380 W przypadku pożaru: ewakuować teren, P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru, P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe, P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

CSD:

49,16

Zrecenzuj

SKY BUSTER - LB6101 - Surex

SKY BUSTER - LB6101 - Surex

Ilość w opakowaniu:

4

Efekt:

Blue wave, green strobe, yellow palm, red dahlia.

30 produktów w kategorii