RAKIETY UNIVERSAL EXPLORER - SFB1015 - Surex

SU-SFB1015

Nowy produkt

70,06 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

17

Efekt:

Red green dahlia, crackling wave palm, lemon peony with white strobe, spider king, red glittering willow with silver fish, brocade crown with green strobe, gold wave.

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

Efekt:

Red green dahlia, crackling wave palm, lemon peony with white strobe, spider king, red glittering willow with silver fish, brocade crown with green strobe, gold wave.

Klasa CE:

F2

Klasa ADR:

1.3 G

Kod UN:

UN0335

Ilość w opakowaniu:

17

Wymiary (mm):

890X300X40

Producent/Importer:

Surex

NEC (g):

424,7

Waga (kg):

1,29

EAN:

5903367101500

Instrukcja obsługi:

Tylko do użytku na zewnątrz. Unikać przeszkód nad wyrobem, nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew lub podobnych. Nie należy nachylać się nad wyrobem i zabrania się trzymania patyka rakiety w ręce, gdyż to jest jej statecznik. Wbić rurę — wyrzutnię w miękki grunt lub przymocować do słupka i lekko pochylić w stronę przeciwną do widzów. Włożyć patyk rakiety do stabilnej wyrzutni, usunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego (lont). Stać z boku podczas zapalania końca systemu inicjującego (lont) i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 8 m. Widzowie powinni się znajdować w odległości co najmniej 25 m. Bezwzględny zakaz używanie przez osoby po spożyciu alkoholu oraz poniżej 18 roku życia. Niestosowanie się do instrukcji może grozić kalectwem lub śmiercią. NIEBEZPIECZEŃSTWO! H203 Materiał wybuchowy, zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem, P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni — palenie wzbronione, P370+P380 W przypadku pożaru: ewakuować teren, P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru, P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe, P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Wideo:

CSD:

130,104

Zrecenzuj

RAKIETY UNIVERSAL EXPLORER - SFB1015 - Surex

RAKIETY UNIVERSAL EXPLORER - SFB1015 - Surex

Ilość w opakowaniu:

17

Efekt:

Red green dahlia, crackling wave palm, lemon peony with white strobe, spider king, red glittering willow with silver fish, brocade crown with green strobe, gold wave.

30 produktów w kategorii