Surex - SFB1011 Sky Blast Zobacz większe

SKY BLAST - SFB1011 - Surex

SU-SFB1011

Nowy produkt

58,84 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

7

Efekt:

Red dahlia with white strobe, lemon peony with red strobe, purple palm tree with crackling.

Więcej szczegółów

MINIMALNA KWOTA ZAMÓWIENIA WYNOSI 800 ZŁ BRUTTO

TABELA RABATOWA JEST DOSTĘPNA TUTAJ

Efekt:

Red dahlia with white strobe, lemon peony with red strobe, purple palm tree with crackling.

Klasa CE:

F2

Klasa ADR:

1.3 G

Kod UN:

UN0335

Ilość w opakowaniu:

7

Wymiary (mm):

970x230x50

Producent/Importer:

Surex

NEC (g):

251,3

Waga (g):

950

EAN:

5903367101104

Instrukcja obsługi:

Tylko do użytku na zewnątrz. Unikać przeszkód nad wyrobem, nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew lub podobnych. Nie należy nachylać się nad wyrobem i zabrania się trzymania patyka rakiety w ręce, gdyż to jest jej statecznik. Wbić rurę — wyrzutnię w miękki grunt lub przymocować do słupka i lekko pochylić w stronę przeciwną do widzów. Włożyć patyk rakiety do stabilnej wyrzutni, usunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego (lont). Stać z boku podczas zapalania końca systemu inicjującego (lont) i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 8 m. Widzowie powinni się znajdować w odległości co najmniej 15 m. Bezwzględny zakaz używanie przez osoby po spożyciu alkoholu oraz poniżej 18 roku życia. Niestosowanie się do instrukcji może grozić kalectwem lub śmiercią. NIEBEZPIECZEŃSTWO! H203 Materiał wybuchowy, zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem, P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni — palenie wzbronione, P370+P380 W przypadku pożaru: ewakuować teren, P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru, P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe, P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

CSD:

110

Zrecenzuj

SKY BLAST - SFB1011 - Surex

SKY BLAST - SFB1011 - Surex

Ilość w opakowaniu:

7

Efekt:

Red dahlia with white strobe, lemon peony with red strobe, purple palm tree with crackling.

30 produktów w kategorii