WYRZUTNIA 2" BIG SHOCK - SFC16257 - Surex

SU-SFC16257

Nowy produkt

191,60 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Red green yellow dahlia, brocade crown with blue stars, red palm with chrysanthemum, time willow with blue stars.

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

Efekt:

Red green yellow dahlia, brocade crown with blue stars, red palm with chrysanthemum, time willow with blue stars.

Ilość strzałów:

25

Przybliżony czas działania (s):

57

Klasa CE:

F3

Klasa ADR:

1.3 G

Kod UN:

UN0335

Ilość w opakowaniu:

1

Wymiary (mm):

290x275x270

Kaliber:

2”/48 mm

Producent/Importer:

Surex

NEC (g):

1000

Waga (kg):

8,96

EAN:

5903367162570

Instrukcja obsługi:

Bateria służy tylko do użytku na zewnątrz. Należy unikać przeszkód nad wyrobem. Nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew lud podobnych. Postawić baterię na płaskim gruncie, tak aby nie dopuścić do jej wywrócenia. Usunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego (lont). Nie nachylać się nad baterią! UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DANA CZĘŚĆ CIAŁA NIE ZNAJDUJE SIĘ NAD WYROBEM. Stać z boku podczas zapalania końca systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 15 m. Widzowie powinni się znajdować w odległości co najmniej 25 m. Jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne baterii dyskwalifikuje jej użycie, a nie stosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować uszczerbek na zdrowiu i/lub życiu widzów. W przypadku gdy wyrób nie działa kompletnie, odczekać 15 min przed podejściem do niego, a następnie zanurzyć go w wodzie. Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Utylizować zgodnie z przepisami krajowymi lub zwrócić wyrób do producenta/importera. Bezwzględny zakaz używania przez osoby pod wpływem alkoholu oraz osoby poniżej 18 lat. NIEBEZPIECZEŃSTWO! H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem, P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni — palenie wzbronione, P370+P380 W przypadku pożaru: ewakuować teren, P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru, P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe, P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

CSD:

355,836

Zrecenzuj

WYRZUTNIA 2" BIG SHOCK - SFC16257 - Surex

WYRZUTNIA 2" BIG SHOCK - SFC16257 - Surex

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Red green yellow dahlia, brocade crown with blue stars, red palm with chrysanthemum, time willow with blue stars.

30 produktów w kategorii