MOON MISSILE - SFC16253 - Surex

SU-SFC16253

Nowy produkt

130,24 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Red tail to gold palm with red peony and white strobe, blue tail to gold palm with blue peony and crackling, blue tail to gold palm with seablue and lemon peony.

Więcej szczegółów

MINIMALNA KWOTA ZAMÓWIENIA WYNOSI 800 ZŁ BRUTTO

TABELA RABATOWA JEST DOSTĘPNA TUTAJ

Efekt:

Red tail to gold palm with red peony and white strobe, blue tail to gold palm with blue peony and crackling, blue tail to gold palm with seablue and lemon peony.

Ilość strzałów:

25

Przybliżony czas działania (s):

52

Klasa CE:

F3

Klasa ADR:

1.3 G

Kod UN:

UN0335

Ilość w opakowaniu:

1

Wymiary (mm):

245x220x220

Kaliber:

1.5"/38 mm

Producent/Importer:

Surex

NEC (g):

737,5

Waga (g):

4960

EAN:

5903367162532

Instrukcja obsługi:

Bateria służy tylko do użytku na zewnątrz. Należy unikać przeszkód nad wyrobem. Nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew lud podobnych. Postawić baterię na płaskim gruncie, tak aby nie dopuścić do jej wywrócenia. Usunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego (lont). Nie nachylać się nad baterią! UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DANA CZĘŚĆ CIAŁA NIE ZNAJDUJE SIĘ NAD WYROBEM. Stać z boku podczas zapalania końca systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 15 m. Widzowie powinni się znajdować w odległości co najmniej 25 m. Jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne baterii dyskwalifikuje jej użycie, a nie stosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować uszczerbek na zdrowiu i/lub życiu widzów. W przypadku gdy wyrób nie działa kompletnie, odczekać 15 min przed podejściem do niego, a następnie zanurzyć go w wodzie. Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Utylizować zgodnie z przepisami krajowymi lub zwrócić wyrób do producenta/importera. Bezwzględny zakaz używania przez osoby pod wpływem alkoholu oraz osoby poniżej 18 lat. NIEBEZPIECZEŃSTWO! H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem, P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni — palenie wzbronione, P370+P380 W przypadku pożaru: ewakuować teren, P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru, P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe, P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

CSD:

245,83

Zrecenzuj

MOON MISSILE - SFC16253 - Surex

MOON MISSILE - SFC16253 - Surex

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Red tail to gold palm with red peony and white strobe, blue tail to gold palm with blue peony and crackling, blue tail to gold palm with seablue and lemon peony.

30 produktów w kategorii