BOSS HOG - SFC1525F4 - Surex

SU-SFC1525F4

Nowy produkt

64,70 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Red tail to blood red + seablue + white strobe, green tail to blue + purple + gold strobe, red tail to brocade crown + red strobe, green tail to brocade crown + green strobe, blue tail to brocade crown + crackling.

Więcej szczegółów

MINIMALNA KWOTA ZAMÓWIENIA WYNOSI 800 ZŁ BRUTTO

TABELA RABATOWA JEST DOSTĘPNA TUTAJ

Efekt:

Red tail to blood red + seablue + white strobe, green tail to blue + purple + gold strobe, red tail to brocade crown + red strobe, green tail to brocade crown + green strobe, blue tail to brocade crown + crackling.

Ilość strzałów:

25

Przybliżony czas działania (s):

18

Klasa CE:

F2

Klasa ADR:

1.4 G

Kod UN:

UN0336

Ilość w opakowaniu:

1

Wymiary (mm):

175x270x450

Kaliber:

1"/25 mm

Producent/Importer:

Surex

NEC (g):

285

Waga (g):

1850

EAN:

5903367152540

Instrukcja obsługi:

Bateria służy tylko do użytku na zewnątrz. Należy unikać przeszkód nad wyrobem. Nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew lud podobnych. Postawić baterię na płaskim gruncie, tak aby nie dopuścić do jej wywrócenia. Usunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego (lont). Nie nachylać się nad baterią! UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DANA CZĘŚĆ CIAŁA NIE ZNAJDUJE SIĘ NAD WYROBEM. Stać z boku podczas zapalania końca systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 8 m. Widzowie powinni się znajdować w odległości co najmniej 15 m. Jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne baterii dyskwalifikuje jej użycie, a nie stosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować uszczerbek na zdrowiu i/lub życiu widzów. W przypadku gdy wyrób nie działa kompletnie, odczekać 15 min przed podejściem do niego, a następnie zanurzyć go w wodzie. Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Utylizować zgodnie z przepisami krajowymi lub zwrócić wyrób do producenta/importera. Bezwzględny zakaz używania przez osoby pod wpływem alkoholu oraz osoby poniżej 18 lat. UWAGA! H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem, P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni — palenie wzbronione, P370+P380 W przypadku pożaru: ewakuować teren, P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru, P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe, P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

CSD:

122

Zrecenzuj

BOSS HOG - SFC1525F4 - Surex

BOSS HOG - SFC1525F4 - Surex

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Red tail to blood red + seablue + white strobe, green tail to blue + purple + gold strobe, red tail to brocade crown + red strobe, green tail to brocade crown + green strobe, blue tail to brocade crown + crackling.

30 produktów w kategorii