MERC - SFC15194 - Surex

SU-SFC15194

Nowy produkt

39,28 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Gold tail to red w/chrys. Willow, gold tail to green w/chrys. Willow, gold tail to blue w/chrys. Willow, gold tail to red strobe w/chrys. Willow.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

Efekt:

Gold tail to red w/chrys. Willow, gold tail to green w/chrys. Willow, gold tail to blue w/chrys. Willow, gold tail to red strobe w/chrys. Willow.

Ilość strzałów:

19

Przybliżony czas działania (s):

25

Klasa CE:

F2

Klasa ADR:

1.4 G

Kod UN:

UN0336

Ilość w opakowaniu:

1

Wymiary (mm):

150x135x135

Kaliber:

1"/25 mm

Producent/Importer:

Surex

NEC (g):

216,6

Waga (kg):

1,27

EAN:

5903367151949

Instrukcja obsługi:

Bateria służy tylko do użytku na zewnątrz. Należy unikać przeszkód nad wyrobem. Nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew lud podobnych. Postawić baterię na płaskim gruncie, tak aby nie dopuścić do jej wywrócenia. Usunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego (lont). Nie nachylać się nad baterią! UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DANA CZĘŚĆ CIAŁA NIE ZNAJDUJE SIĘ NAD WYROBEM. Stać z boku podczas zapalania końca systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 8 m. Widzowie powinni się znajdować w odległości co najmniej 15 m. Jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne baterii dyskwalifikuje jej użycie, a nie stosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować uszczerbek na zdrowiu i/lub życiu widzów. W przypadku gdy wyrób nie działa kompletnie, odczekać 15 min przed podejściem do niego, a następnie zanurzyć go w wodzie. Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Utylizować zgodnie z przepisami krajowymi lub zwrócić wyrób do producenta/importera. Bezwzględny zakaz używania przez osoby pod wpływem alkoholu oraz osoby poniżej 18 lat. UWAGA! H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem, P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni — palenie wzbronione, P370+P380 W przypadku pożaru: ewakuować teren, P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru, P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe, P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

CSD:

72,956

Zrecenzuj

MERC - SFC15194 - Surex

MERC - SFC15194 - Surex

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Gold tail to red w/chrys. Willow, gold tail to green w/chrys. Willow, gold tail to blue w/chrys. Willow, gold tail to red strobe w/chrys. Willow.

30 produktów w kategorii