WYRZUTNIA XTERMINATOR - SFC15162 - Surex

SU-SFC15162

Nowy produkt

32,45 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Gold tail to red blue white strobe, gold tail to red yellow green strobe, gold tail to green purple gold strobe, blue tail to crackling willow.

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

Efekt:

Gold tail to red blue white strobe, gold tail to red yellow green strobe, gold tail to green purple gold strobe, blue tail to crackling willow.

Ilość strzałów:

16

Przybliżony czas działania (s):

20

Klasa CE:

F2

Klasa ADR:

1.4 G

Kod UN:

UN0336

Ilość w opakowaniu:

1

Wymiary (mm):

150x120x120

Kaliber:

1"/25 mm

Producent/Importer:

Surex

NEC (g):

182,4

Waga (kg):

1,05

EAN:

5903367151628

Instrukcja obsługi:

Bateria służy tylko do użytku na zewnątrz. Należy unikać przeszkód nad wyrobem. Nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew lud podobnych. Postawić baterię na płaskim gruncie, tak aby nie dopuścić do jej wywrócenia. Usunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego (lont). Nie nachylać się nad baterią! UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DANA CZĘŚĆ CIAŁA NIE ZNAJDUJE SIĘ NAD WYROBEM. Stać z boku podczas zapalania końca systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 8 m. Widzowie powinni się znajdować w odległości co najmniej 15 m. Jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne baterii dyskwalifikuje jej użycie, a nie stosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować uszczerbek na zdrowiu i/lub życiu widzów. W przypadku gdy wyrób nie działa kompletnie, odczekać 15 min przed podejściem do niego, a następnie zanurzyć go w wodzie. Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Utylizować zgodnie z przepisami krajowymi lub zwrócić wyrób do producenta/importera. Bezwzględny zakaz używania przez osoby pod wpływem alkoholu oraz osoby poniżej 18 lat. UWAGA! H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem, P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni — palenie wzbronione, P370+P380 W przypadku pożaru: ewakuować teren, P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru, P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe, P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Wideo:

CSD:

60,268

Zrecenzuj

WYRZUTNIA XTERMINATOR - SFC15162 - Surex

WYRZUTNIA XTERMINATOR - SFC15162 - Surex

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Gold tail to red blue white strobe, gold tail to red yellow green strobe, gold tail to green purple gold strobe, blue tail to crackling willow.

30 produktów w kategorii