PISZCZKI SATURN MISSILE - TXB332 - Triplex

TX-TXB332

Nowy produkt

6,54 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Gwizdy i wybuchy.

Więcej szczegółów

Efekt:

Gwizdy i wybuchy.

Ilość strzałów:

36

Klasa CE:

F3

Klasa ADR:

1.3 G

Kod UN:

UN0336

Ilość w opakowaniu:

1

Wymiary (mm):

70x65x65

Producent/Importer:

Triplex

NEC (g):

19,44

Waga (kg):

0,14

EAN:

5906160213326

Instrukcja obsługi:

Tylko do użytku na zewnątrz. Unikać przeszkód nad wyrobem. Nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew lub podobnych. Postawić baterię na płaskim gruncie. Usunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego. Ustawić baterię pionowo na płaskim grunci. Stać z boku podczas zapalania końca systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 8 m. W przypadku gdy którykolwiek produkt nie zadziała nie odpalać ponownie. Odczekać 15 minut następnie zanurzyć go w pojemniku z wodą. Zakaz używania przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Sprzedaż wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. NIEBEZPIECZEŃSTWO. Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione. W przypadku pożaru: ewakuować teren. Ryzyko wybuchu w razie pożaru. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

CSD:

12,142

Zrecenzuj

PISZCZKI SATURN MISSILE - TXB332 - Triplex

PISZCZKI SATURN MISSILE - TXB332 - Triplex

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Gwizdy i wybuchy.

30 produktów w kategorii