FONTANNA 3 m. - Two Times Silver - ZX8074 - Surex

SU-ZX8074

Nowy produkt

15,30 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Srebrna fontanna na wysokość 3 metrów wyrzucana podwójnie.

Więcej szczegółów

Efekt:

Srebrna fontanna na wysokość 3 metrów wyrzucana podwójnie.

Ilość strzałów:

2

Przybliżony czas działania (s):

4

Klasa CE:

T1

Klasa ADR:

1.4 G

Kod UN:

UN0336

Ilość w opakowaniu:

1

Wymiary (mm):

100x40x28

Producent/Importer:

Surex

NEC (g):

12

Waga (kg):

0,06

Instrukcja obsługi:

Używać tylko na wolnym powietrzu. Minimalna odległość bezpieczna powinna być określona przez użytkownika zgodnie z dostarczonymi danymi wyrobu na etykiecie. Przechowywać w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach. Użytkownik powinien przeczytać załączone instrukcje i postępować zgodnie z nimi. Unikać przeszkód nad wyrobem. Nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew lub podobnych. Położyć wyrób na płaskiej powierzchni i upewnić się, że produkt się nie wywróci i jest z dala od ludzi i jakiejkolwiek części ciała. Używać tylko elektrycznego odpalania i podczas całego montażu upewnić się, że dana część ciała nie znajduje się nad wyrobem. Wyrób powinien być użyty zgodnie z pisemnymi instrukcjami i przepisami krajowymi. Utrzymać minimalną odległość bezpieczną 5 m we wszystkich kierunkach do ludzi i łatwopalnych materiałów. Utylizować zgodnie z przepisami krajowymi lub zwrócić wyrób do importera. Jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne wyrobu dyskwalifikuje jego użycie, a nie stosowanie się do powyższej instrukcji może spowodować uszczerbek na zdrowiu i/lub życiu widzów. W przypadku gdy wyrób nie działa kompletnie, nie podchodzić do niewypału, odczekać 10 min. przed podejściem do niego i zanurzyć go w pojemniku z wodą. Nie wdychać dymu i nie kierować pod wiatr! Zabezpieczyć przed ładunkami elektrostatycznymi i trzymać z dala od źródeł zapłonu — zakaz palenia. Odległość efektu: 5 m. Minimalna odległość bezpieczna: 5 m. Minimalna odległość bezpieczna w kierunku efektu: 5 m.

Wideo:

CSD:

28,418

Zrecenzuj

FONTANNA 3 m. - Two Times Silver - ZX8074 - Surex

FONTANNA 3 m. - Two Times Silver - ZX8074 - Surex

Ilość w opakowaniu:

1

Efekt:

Srebrna fontanna na wysokość 3 metrów wyrzucana podwójnie.

30 produktów w kategorii