PETARDY DUMBUM 2G+ - P5DU13 - Klasek

KL-P5DU13(1)

Nowy produkt

11,63 zł brutto

Ilość w opakowaniu:

20

Efekt:

Huk.

Więcej szczegółów

Efekt:

Huk.

Klasa CE:

F3

Klasa ADR:

1.3 G

Ilość w opakowaniu:

20

Wymiary (mm):

15x175x125

Producent/Importer:

Klasek

NEC (g):

50

Waga (kg):

0,3

EAN:

8595182424277

Instrukcja obsługi:

Używać tylko na wolnym powietrzu. Przed zapaleniem produktu należy założyć zatyczki do uszu, okulary ochronne, rękawice ochronne zgodnie ze standardem EN 352-1, 2:2002, EN 166:2001, EN 388:2003. Położyć pojedynczy wyrób na ziemi (płaskim, równym i utwardzonym podłożu, asfalt beton itp.), koniec systemu inicjującego (lontu) odpalamy i natychmiast oddalamy się na odległość co najmniej 40 m. Wyrób emituje dźwięk o natężeniu max. 120 dB w odległości 40 metrów i użytkownik musi upewnić się, że w zasięgu wyrobu nie ma osób w odległości mniejszej niż 40 metrów - ograniczając przestrzeń taśmą odblaskową lub innymi przeszkolonymi ludźmi. Wyrobu nie odpalać, kiedy nie można bardzo wyraźnie kontrolować obecności ludzi w bezpiecznej odległości podczas odpalania i / lub w strefie zagrożenia! Przewidywany czas od odpalenia do momentu wywołania efektu dźwiękowego to 6-7 s. NIE TRZYMAJ W DŁONI ZAPALONEGO WYROBU! Jeżeli wyrób nie zadziała, odczekać 30 min, a następnie zanurzyć go w pojemniku z wodą na 24 godz. Produkt jest przeznaczony do przestraszania ptaków, inne zastosowania nie są możliwe! NIEBEZPIECZEŃSTWO. Palenia wzbronione! Zagrożenie pożarem lub rozrzutem. Przechowywać z dala od źródła ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. W przypadku pożaru ewakuować teren. Ryzyko wybuchu w razie pożaru. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiałów wybuchowych.

Wideo:

CSD:

21,606

Zrecenzuj

PETARDY DUMBUM 2G+ - P5DU13 - Klasek

PETARDY DUMBUM 2G+ - P5DU13 - Klasek

Ilość w opakowaniu:

20

Efekt:

Huk.

30 produktów w kategorii